Όροι Εγγύησης

Η αγορά ενός προϊόντος Caprari δεν σημαίνει μόνο την απόκτηση ενός αξιόπιστου, βιώσιμου και αποδοτικού μηχανήματος αλλά και την δυνατότητα πρόσβασης σε προνομιακή προστασία και εγγυήσεις που προβλέπονται από τους γενικούς, Όρους πώλησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι οποιοδήποτε αίτημα εγγύησης μπορεί να υποβληθεί από τον αγοραστή και να μεταβιβαστεί αποκλειστικά στον μεταπωλητή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία που περιλαμβάνεται στην πώληση, μπορείτε να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση διαθέσιμη στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.