ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η εμπειρία πολλών δεκαετιών συνδυάζεται με το πάθος στην καθημερινή εργασία για την υδροδυναμική μελέτη στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, τη σύνθετη δομική ανάλυση, την επινόηση καινοτόμων λύσεων, τον αυστηρό επιτόπιο έλεγχο, την επιλογή των καλύτερων διαθέσιμων υλικών και τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής. Τα προϊόντα με πολλαπλές εκδόσεις για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε εγκατάσταση ή χρήση, η ευκολία εγκατάστασης, οι υψηλές πραγματικές αποδόσεις και η απλή και οικονομική συντήρηση έχουν ως αποτέλεσμα το καλύτερο “Κόστος Κύκλου Ζωής”: τη μέγιστη μακροπρόθεσμη απόδοση χρήσης, ώστε η τεχνολογία να προσφέρει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του απτά αποτελέσματα.
  • ένας βιομηχανικός όμιλος με εξειδίκευση στις λύσεις άντλησης υψηλών επιδόσεων για τον ολοκληρωμένο κύκλου του νερού (άντληση, προσαγωγή, καθαρισμός, παροχή)
  • θέτει στο επίκεντρο της αποστολής της την ικανοποίηση του Πελάτη, τον επαγγελματισμό των Συνεργατών της και το σεβασμό/προστασία του Περιβάλλοντος. 
ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Caprari Corporate Social Responsibility

Εταιρική ευθύνη για την Caprari σημαίνει εκούσια ενσωμάτωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας στις εμπορικές δραστηριότητες, στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων ή στις σχέσεις της εταιρείας με τους συνεργάτες της.
Caprari corporate social responsability σημαίνει εθελοντισμός και ισχυρός δεσμός με την αειφορία,
καλύτερη κοινωνία και καθαρότερο περιβάλλον.
Η Caprari στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη ικανοποιώντας τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των αναγκών για τις μελλοντικές γενιές.
Sustainability Report