ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Caprari προσφέρει κατά διαστήματα μαθήματα τεχνικής κατάρτισης για το προσωπικό του δικτύου και των πελατών του και οργανώνει σεμινάρια υψηλού επιπέδου με ειδικούς εκπαιδευτές, με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων και την παροχή καινοτόμων λύσεων για την άντληση υψηλής απόδοσης.
Με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου του νερού, η Caprari προσφέρει τις γνώσεις της για την καλύτερη διαχείριση του προϊόντος και των κυριότερων εφαρμογών του. Η διαθεσιμότητα εξοπλισμού και οι χώροι επίδειξης για την προσομοίωση των συνθηκών εργασίας επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν υψηλό βαθμό δεξιοτήτων, μέσω πρακτικών ασκήσεων που αφορούν την επιλογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των αντλιών.

Τα μαθήματα προγραμματίζονται με βάση τη ζήτηση προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος και οι πόροι, και πραγματοποιούνται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Caprari, μια μονάδα αποκλειστικά αφιερωμένη στην εκπαίδευση και εξοπλισμένη με τα πιο προηγμένα εκπαιδευτικά εργαλεία.

 
Με στόχο την αύξηση και την τυποποίηση του επιπέδου γνώσης του προϊόντος και της δυνατότητας συντήρησής του, η Caprari ξεκίνησε το «PumpPro Academy», ένα νέο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο τόσο για εσωτερικό προσωπικό όσο και για το δίκτυο διανομής και τεχνικής υποστήριξης.
 
Το Caprari PumpPro Academy είναι το ψηφιακό σημείο καμπής στην επαγγελματική εκπαίδευση που χρησιμοποιεί μια νέα διαδραστική, απλή και διαισθητική πλατφόρμα.
Αυτό το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων και επιτρέπει την επίτευξη τυποποιημένων και ομοιογενών επιπέδων εκπαίδευσης, προσφέροντας επίσης τη δυνατότητα ατομικών μαθημάτων και εξειδικευμένων για συγκεκριμένα προϊόντα.
 
Η πλοήγηση εντός της πλατφόρμας θα επιτρέπεται σε ένα επιλεγμένο κοινό χρηστών, χάρη στην υποστήριξη ενός διεθνούς λογισμικού με πρόσβαση σε μια ειδική πύλη.
Το νέο έργο, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στην Caprari και συνεχώς εξελίσσεται, βασίζεται σε θεωρητικές και πρακτικές ενότητες πολυμέσων, στα οποία η επιτυχής έκβαση υποστηρίζεται από ενδιάμεσους ελέγχους και τελικές εξετάσεις, απαραίτητες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διασφάλιση του επιπέδου μάθησης του χρήστη.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ισχύος.
 
Η χρήση της νέας πλατφόρμας θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε και να εκπαιδεύσουμε οποιονδήποτε χρήστη παγκοσμίως, ελαχιστοποιώντας τις εκπαιδευτικές επενδύσεις των πελατών μας και επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τα μαθήματα ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρεμβαίνουμε σε εργασιακές δραστηριότητες.
 
Οι εμπορικές επαφές σας στην περιοχή είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αξιολογήσετε μαζί τις ευκαιρίες εκπαίδευσης.