Δίκτυα εξυπηρέτησης ανταλλακτικών

"Η Caprari είναι πάντα δίπλα στους πελάτες της και μέσω ενός Δικτύου Εξυπηρέτησης σε όλο τον κόσμο. Μέσω των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης εξασφαλίζει στους πελάτες της  επίπεδο εξυπηρέτησης με υψηλό επαγγελματισμό και κατάρτιση, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και των χρόνων αδράνειας.

Το δικό μας Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης, εκτός του ότι εκπαιδεύεται συνεχώς πάνω στα προϊόντα Caprari και στις καινοτομίες που διατίθενται στην αγορά, είναι εξοπλισμένο με την τεχνική τεκμηρίωση και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να παρέμβει σύμφωνα με τις οδηγίες της Μητρικής Εταιρείας.

 
Δίκτυα εξυπηρέτησης ανταλλακτικών