ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Θα μπορείς να λάβεις σε σύντομο χρονικό διάστημα την επαγγελματική συμβουλευτική που χρειάζεσαι για το έργο σου.

Τα εμπορικά τμήματα όλου του Ομίλου Caprari πράγματι επωφελούνται από την άμεση υποστήριξη μιας κεντρικής ομάδας τεχνικών, αφιερωμένη στον εντοπισμό της καταλληλότερης λύσης φροντίζοντας ενδεχομένως για συγκεκριμένες προσαρμογές του προϊόντος.

Ανακαλύψτε κάποια παραδείγματα και επικοινωνήστε μαζί μας για να υποβάλετε το αίτημά σας."
   

Case History