ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Η ποιότητα των προϊόντων και η αριστεία των υπηρεσιών στον Πελάτη διέκριναν πάντα τον Όμιλο Caprari.

Ειδικότερα, χάρη στην εμπειρία που απέκτησε μετά από δραστηριότητα άνω των εβδομήντα ετών, η Caprari διαθέτει μία τεχνική υπηρεσία πριν την πώληση εξαιρετικά ειδικευμένη για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε την καταλληλότερη λύση άντλησης για την εφαρμογή σας.

ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

"Η Caprari είναι πάντα δίπλα στους πελάτες της και μέσω ενός Δικτύου Εξυπηρέτησης στην επικράτεια. Πράγματι μέσω των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης εξασφαλίζει στους πελάτες της ένα επίπεδο εξυπηρέτησης υψηλής επαγγελματικότητας και κατάρτισης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και των χρόνων αδράνειας.
 

Γνήσια ανταλλακτικά

Το βασικό χαρακτηριστικό ενός ανταλλακτικού πρέπει να είναι η απόλυτη αντιστοιχία με το εξάρτημα πρώτης συναρμολόγησης, και μπορεί να εξασφαλίζεται μόνο από ένα γνήσιο ανταλλακτικό.

Η αυθεντικότητα του ανταλλακτικού είναι εγγύηση συνεχούς απόδοσης, διάρκειας και αξιοπιστίας: χαρακτηριστικά που μπορούν να είναι εγγυημένα μόνο αν το εξάρτημα κατασκευάστηκε με τις ίδιες προδιαγραφές σχεδιασμού του γνήσιου, με ιδιαίτερη αναφορά στα επιλεγμένα υλικά, στις κατεργασίες που εκτελέστηκαν, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.
 

Όροι
Εγγύησης

Η απόκτηση ενός προϊόντος Caprari δεν σημαίνει μόνο ότι αποκτάς ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και αποδοτικό προϊόν αλλά και ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση σε προνομιακή προστασία και εγγυήσεις που προβλέπονται από τους γενικούς Όρους πώλησης
 

Εκπαιδευση

Η Caprari προσφέρει κατά διαστήματα μαθήματα τεχνικής κατάρτισης για το προσωπικό του δικτύου και των πελατών του και οργανώνει σεμινάρια υψηλού επιπέδου με ειδικούς εκπαιδευτές, με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων και την παροχή καινοτόμων λύσεων για την άντληση υψηλής απόδοσης.

Με στόχο την αύξηση και την τυποποίηση του επιπέδου γνώσης του προϊόντος και της δυνατότητας συντήρησής του, η Caprari ξεκίνησε το «PumpPro Academy», ένα νέο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο τόσο για εσωτερικό προσωπικό όσο και για το δίκτυο διανομής και τεχνικής υποστήριξης.