Πιστοποιήσεις

Ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 πολλαπλής τοποθεσίας και ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιημένα αντίστοιχα κατά ISO 14001 και BS OHSAS 18001, αποτελούν απόδειξη του κύρους και της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης Caprari στην ασφαλή οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης και παραγωγής, που συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική αειφορία και ασφάλεια στην εργασία. Τα προϊόντα πληρούν όλα τα βασικά πρότυπα συμβατότητας με τα τρόφιμα, όπως ACS, DM174, KTW.

 
Πιστοποιήσεις

Τύπος (Πιστοποιητικού)