Μπενίν αποστολή της Alfa Kparà - Cotounou

Η CAPRARI επέλεξε να βοηθήσει την Αδελφότητα των Θυγατέρων της Ιερής Καρδιάς του Ιησού, η οποία εδρεύει εδώ στη Modena και η οποία δραστηριοποιείται στο Μπενίν μέσω των Αδελφών της.
Ειδικότερα, χάρη στην αδελφή Carmen, ιεραπόστολο εδώ και πολλά χρόνια στο μικρό χωριό TOGBIN (Κοτονού), η CAPRARI συμβάλλει στην κατασκευή κατοικιών για κορίτσια που πηγαίνουν στο σχολείο και παρέχει επίσης τις αντλίες της προκειμένου να δώσει στα παιδιά και σε ολόκληρη την κοινότητα την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Υποστήριξη του O.N.L.U.S. ενώσεις