Ειδικεσ βιομηχανιεσ

Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες αυτών των αγορών. Χάρη στην εμπειρία μας και τα πολλά έργα που έχουμε κατασκευάσει σε τομείς όπως η εξόρυξη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η ιχθυοκαλλιέργεια, η σιδηρουργία, τεχνητό χιόνι, κ.λπ.
Με μια μεγάλη γκάμα αντλιών, ηλεκτραντλιών και ολοκληρωμένων λύσεων, η εταιρεία Caprari είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις πολλές ανάγκες που προκύπτουν σε αυτούς τους κλάδους και να ανταποκριθεί με ιδιαίτερα αξιόπιστες προτάσεις.

 

Έργα
Ειδικεσ βιομηχανιεσ

Τομείς χρήσης

Ορυχεία

Προϊόντα

Πετρέλαιο και αέριο

Προϊόντα

Θαλάσσια

Προϊόντα

Χιόνι

Προϊόντα

Ελεύθερος χρόνος, πάρκα και σιντριβάνια

Προϊόντα

Ιχθυοκαλλιέργεια

Προϊόντα