Γενικη Βιομηχανια

Αντλίες και ηλεκτραντλίες κατάλληλες για την ανύψωση νερού τροφοδοσίας και λυμάτων. Λύσεις με μεγάλη επιτυχία με ηλεκτραντλίες κατακόρυφου άξονα και πολυκυψελικές. Ηλεκτραντλίες τυποποιημένες βάσει των προτύπων DIN 24255.

Έργα
Γενικη Βιομηχανια

Τομείς χρήσης

Ενέργεια

Προϊόντα

Βιομηχανία χάρτου

Προϊόντα

Χημικά και φαρμακευτικά

Προϊόντα

Ύφασμα

Προϊόντα

Βυρσοδεψείο

Προϊόντα

Τρόφιμα

Προϊόντα

Μεταλλοβιομηχανία

Προϊόντα

Εργοστάσιο τσιμέντου

Προϊόντα

Γυαλί

Προϊόντα