Βιομηχανια Νερου

Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ποικίλες ανάγκες του πελάτη, από τις υποβρύχιες αντλίες για την πρόσληψη νερού από γεωτρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, έως τις οριζόντιες αντλίες για την παροχή στα δίκτυα υδροδότησης. Από την επεξεργασία των οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων έως τη μεταφορά και παροχέτευση καθαρών υδάτων.

Έργα
Βιομηχανια Νερου

Τομείς χρήσης

Συλλογή και διανομή νερού

Προϊόντα

Λύματα

Προϊόντα