Άρδευση

Άντληση νερού από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, λίμνες ή ποταμούς και μεταφορά στην επιφάνεια ή απευθείας στα σημεία άρδευσης. Η Caprari κατορθώνει με τη μεγάλη γκάμα αντλιών και ηλεκτραντλιών να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες άρδευσης, ιδιωτικής ή συνεταιριστικής.

Έργα
Άρδευση

Τομείς χρήσης

Κυβέρνηση

Προϊόντα

Κοινοπραξία

Προϊόντα

Αγροκτήματα

Προϊόντα