εγκατάσταση
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΗΣ "LEDRA-TAGLIAMENTO»
Πλεονεκτήματα
8 αντλίες με κατακόρυφο άξονα<br />
P2 = από 150 έως 180 kW