εγκατάσταση
CITYLAND PARK HILLS (CH2) Πυροσβεστική, ανεφοδιασμός νερού, λύματα
Πλεονεκτήματα
NCF – 2 σετ – 60 m³/h, 65 m – 30 kW
NCF – 2 σετ – 40 m³/h, 65 m– 18,5 kW
NCF – 6 σετ - 40 m³/h,15 m – 4 kW
MXV07T2-230-400V – 2 σετ – 2m³/h, 9 m – 0,55 kW
MXT07T2-230-400V – 6 σετ – 2 m³/h, 17 m – 0,75 kW
KCM – 4 σετ – 30 m³/h, 12 m – 1,8 kW
DXV – 4 σετ – 12 m³/h, 13 m – 0,9 kW
NC – 1 σετ – 280 m³/h, 90 m – 110 kW
CVX+E0300T212-V – 1 σετ – 5,5 m³/h, 110 m - 3 kW
NC– 1 σετ – 35 0m³/h, 35 m – 55 kW
CVX+E0110T212-V – 1 σετ – 5 m³/h, 45 m  - 1,1 kW