Υποδομη

Australia

εγκατάσταση
Exact Contracting
Κατάσταση προηγούμενο
Δημιουργία ενός συστήματος παροχής νερού για την κατασκευή ενός δρόμου μήκους 50 Km χωρίς ενέργεια δικτύου
Πλεονεκτήματα
Υποβρύχια αντλία για υπόγεια εξαγωγή + κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία για πλήρωση της δεξαμενής και σταθερή πίεση του συστήματος χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια + γεννήτρια

Πλήρες πακέτο με ηλεκτρικό πίνακα
αρ. 2 E6XD40/13+7,5 kW 
αρ. 9 CVX201/5+5,5 kW