εγκατάσταση
Εθνικό Κέντρο Biathlon
Κατάσταση προηγούμενο
Όλες οι αντλίες Caprari εγκαταστάθηκαν στο αντλιοστάσιο ανάκτησης και στη δεξαμενή συλλογής νερού για τη συνεχή άντληση νερού στα συστήματα παραγωγής χιονιού που ήταν σε υψηλότερη θέση. Όλες αυτές οι αντλίες πρέπει να είναι επαρκείς για να καλύψουν τη ζήτηση συνεχούς χιονιού.
Πλεονεκτήματα

3 PMHT125M/ 3Y εφοδιασμένες με 3 σετ κινητήρων 355 kW, 10 PMHT125M / 3Y, ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

3 E14S50/1Y+MAC860-8V

Πλεονεκτήματα

Το έργο προβλέπει ότι η βυθισμένη αντλία παρέχει νερό απευθείας στο σύστημα άντλησης ενίσχυσης για τη χιόνιση μετά τη λήψη του ακατέργαστου νερού. Η απόδοση χιόνισης έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά τη συνολική χρήση των προϊόντων Caprari.