Άρδευση

Australia - Victorian Water Authority

εγκατάσταση
Water Authority
Κατάσταση προηγούμενο
Pumping Channel Water for stock & domestic supply
Πλεονεκτήματα
n.5 P8P95 Complete Turbines
Πλεονεκτήματα
Pumping high head; maximise pumping flow capacity out of the well; better efficiency compared to any other pump type