Γεωργια

Australia

εγκατάσταση
Water Authority
Κατάσταση προηγούμενο
Άντληση νερού καναλιών για απόθεμα και για οικιακή προμήθεια
Πλεονεκτήματα
5 πλήρεις τουρμπίνες P8P
Πλεονεκτήματα
Κεφαλή υψηλής άντλησης, μεγιστοποιεί την ικανότητα ροής άντλησης από το φρεάτιο. Παρέχει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο τύπο αντλίας