εγκατάσταση
Campo de Golf Laurogolf (Alhaurín de la Torre-Málaga)
Κατάσταση προηγούμενο
Υπάρχει ανάγκη για μια συγκεκριμένη παροχή
Πλεονεκτήματα
Προτείνοντας αυτή τη μονάδα και την ισχύ των 220 HP, διπλασιάζεται στην ουσία η παροχή της μονάδας του ανταγωνισμού (SAER), που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως.  Περνώντας επακριβώς από 16 l/sec.  σε 28 l/sec.