Γεωργια

Spagna - Proyectos e ingeniería del agua SL

εγκατάσταση
CCRR Zona V Sectores I-II Ceutí- Murcia
Κατάσταση προηγούμενο
Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, υπήρχε μια ευκαιρία δεδομένου ότι ήταν ένα νέο έργο και μια καινούργιο εγκατάσταση.
Πλεονεκτήματα
Για αυτόν τον τύπο διαπραγμάτευσης, η πρόταση περνά μέσα από μια ολοκληρωμένη τεχνική λύση (αντλίες, βαλβίδες, ηλεκτρικοί πίνακες, αγωγοί, τεχνικές λύσεις)
Πλεονεκτήματα
Ο ανταγωνισμός, στην προκειμένη περίπτωση η IDEAL, δεν θέλει ή δεν διαθέτει τα μέσα για μια ολοκληρωμένη τεχνική λύση