Γεωργια

Spagna - Electrodinamic-Joan

εγκατάσταση
Granja porcina (Lérida)
Κατάσταση προηγούμενο
Στο εσωτερικό της λεκάνης υπάρχουν 4 αντλίες του ανταγωνισμού που λειτουργούν με αεριστήρες 24/24 ώρες. Βγαίνουν εκτός λειτουργίας 2 u. ταυτόχρονα. Η επισκευή δεν είναι δυνατή τόσο λόγω του κόστους όσο και λόγω των προτεινόμενων χρόνων επισκευής
Πλεονεκτήματα
Παρέχουμε μόνο μία αντλία σε απόθεμα
Πλεονεκτήματα
Ο τελικός πελάτης είναι πολύ ικανοποιημένος με την αντλία μας, καθώς με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνει επίσης μεγαλύτερη οξυγόνωση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αντλίες του ανταγωνισμού