Γεωργια

Regno Unito

εγκατάσταση
Άρδευση γηπέδου σε Σκωτσέζικο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Premier League
Κατάσταση προηγούμενο
Νερό στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο ημίχρονο
Πλεονεκτήματα
Δύο αντλίες CVX321 με κινητήρες 11 kW και μετατροπείς Cap-Drive 110 παρεσχέθηκαν και τοποθετήθηκαν σε χαλύβδινο πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα νερού που θα επιτρέψει την πλήρη άρδευση του γηπέδου μέσα σε 15 λεπτά στο ημίχρονο και πριν από τον αγώνα.

 
Πλεονεκτήματα
Ο εξοπλισμός παρασχέθηκε ως κύρια λειτουργία/υποβοήθηση ώστε να ανταποκρίνεται στην απαίτηση σταθερής πίεσης 9 bar για διαφορετική ζήτηση.