εγκατάσταση
ARLEUX
Πλεονεκτήματα
Εγκατάσταση 21 αντλιών με κατακόρυφο άξονα σε μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού, αποστράγγισης, επεξεργασίας και ανάκτησης.10 x P9CU/6/30/4Y 55 kW 2P

4 x P6CU/3/20/6Y + 15 kW 2P 

2 x P12CU/7/30/1Y + 11 kW 4P

P10CU/6/24/4BC + 15 kW 4P 

P14CU/8/35/2D + 45 kW 4P

P10CU/6/24/5C + 18,5 kW 4P

P12CU/7/30/2D + 18,5 kW 4P

P10CU/6/24/4C + 15 kW 4P