εγκατάσταση
TAN BIEN - BIEN HOA - DONG NAI για επεξεργασία νερού - Πόσιμο νερό
Κατάσταση προηγούμενο
Εγκατάσταση 5 συστημάτων αντλιών με απαιτήσεις ισχύος 132 kW και ανάγκη βελτίωσης της ροής.
Πλεονεκτήματα
Μοντέλο αντλίας:  SCC65-150/444  ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Ικανότητα: 110 Kw 4 πόλοι

Ποσότητα: 3 sets

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 13.200 m³/ημέρα
Πλεονεκτήματα
Χάρη στα υλικά που χρησιμοποιούνται από την τεχνολογία «ακριβής χύτευσης» (micro-casting) και τον υδροδυναμικό σχεδιασμό με την καλύτερη απόδοση, κατορθώσαμε να προσφέρουμε τις καλύτερες επιλογές για τη μονάδα μειώνοντας την ισχύ του κινητήρα σε συνδυασμό με τις αντλίες.