Γεωργια

Vietnam

εγκατάσταση
CONG TY NUOC SACH SO - ΕΠΑΡΧΙΑ HANOI για επεξεργασία - άρδευση νερού
Κατάσταση προηγούμενο
Η αυξανόμενη απαίτηση των πεδίων άρδευσης αυξάνει κατά συνέπεια και την απαίτηση ροής και πίεσης στο νερό παράλληλα με τη συνεχή βελτίωση των απαιτήσεων απόδοσης από τις κυβερνητικές αρχές και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων.
Πλεονεκτήματα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 3,300 m³/ημέρα

3 NC125 - 400/38

2 KCM
Πλεονεκτήματα
Τα τυποποιημένα σύνολα NC της εταιρείας μας μείωσαν, με την τεχνολογία «ακριβής χύτευσης» (micro-casting) και τους 4-πολικούς κινητήρες υψηλής απόδοσης, το κόστος και το θόρυβο του σταθμού της αντλίας και η CAPRARI έδωσε με το σύστημα NON STOP στις αντλίες σειράς K+ την αξιοπιστία για να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις από τους τελικούς χρήστες.