Υποδομη

Singapore

εγκατάσταση
PUB Waterworks
Πλεονεκτήματα
FULL  AISI316   
3x CVX151/3 +F0300T211-V 
2x CVX321/3+F0550T211-V 
Πλεονεκτήματα
Our special full SS316 solutions CVX have been selected from the Engineering Team of PUB due to the strong corrosion resistance and the high efficiency performances.