εγκατάσταση
Έργο VANG DANH Φάση II
Κατάσταση προηγούμενο
Η πρώτη φάση επεξεργασίας του νερού των υδάτων από τον χώρο εξόρυξης στέφθηκε με επιτυχία με τον εξοπλισμό μας.
Πλεονεκτήματα
2x KKCM200PA+018562N2 

2x KCM250RD+042062N1 

4x KCM065FG+001521N1 

3x KCD350RG+034082N1 

6x KCM065FG+001521N1 

NC40-200/Y 

KCM065FD+001821N1
Πλεονεκτήματα
Η αυξανόμενη μόλυνση του νερού από τον χώρο εξόρυξης και η βελτίωση των τυπικών απαιτήσεων για την ποιότητα του νερού, αναγκάζουν την κατασκευή του έργου στη Φάση 2 με 5 φορές το μέγεθος της φάσης 1. 

Χάρη στις αποδεδειγμένες επιδόσεις του σχεδιασμού της σειράς Κ στον τομέα εξόρυξης, με μεγαλύτερο πάχος σώματος και πτερωτής καθώς και μεγάλες δυνατότητες χειρισμού των ανοικτών και ημι-ανοικτών πτερωτών, πετύχαμε τις τέλειες επιλογές για το νέο σύστημα.