εγκατάσταση
KEPPEL FELS OFFSHORE - Υπεράκτια πλατφόρμα
Κατάσταση προηγούμενο
Το σύστημα γεώτρησης της υπεράκτιας πλατφόρμας απαιτούσε αντλίες υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό της οπής γεώτρησης από ιζήματα προκειμένου να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα του τρυπανιού.
Πλεονεκτήματα
N3  MAC896-9CV  Full Marine Bronze

N2  E10S64/2Y-U + MAC870-8Z  Full Marine Bronze
Πλεονεκτήματα
Οι ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις NiAlBronze ανταποκρίνονται τέλεια στις απαιτήσεις αυτές, αποφεύγουν τη διάβρωση και παρέχουν αποτελεσματικά την απαιτούμενη απόδοση.