εγκατάσταση
TIANJIN - Γεωθερμικό ζεστό νερό για το σύστημα θέρμανσης κτιρίων.
Πλεονεκτήματα
10 σετ - E10S + MAC10
Πλεονεκτήματα
Υψηλή πίεση και απόδοση υψηλής θερμοκρασίας 60 °C