Υποδομη

Myanmar

εγκατάσταση
Επιτροπή ανάπτυξης της πόλης Mandalay (MCDC)
Πλεονεκτήματα
4 σετ - E4XED5012 + MCH43-8V και E6XPD529K + MAC615A-8V
Πλεονεκτήματα
Εύκολη εγκατάσταση και απόδοση υψηλής πίεσης