εγκατάσταση
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ SESAN - GIA LAI
Πλεονεκτήματα
Μοντέλο αντλιών: P14C/8/40/3A Q = 400 m3/h, H = 54 m

Ισχύς: 90 Kw

Ποσότητα: 3 σετ
Πλεονεκτήματα
εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση