εγκατάσταση
SAINT NAZAIRE IN ROUSSILLON
Πλεονεκτήματα

N.4 Vertical Lineshaft Pumps 
P2 = 15 kW

N.2 Vertical Monobloc Pumps 
P2 = 9 kW

Dry pit mounting. Drinking water supply. VSD