Υποδομη

Germania

εγκατάσταση
Αντιπλημμυρικά στο Drosendorf
Κατάσταση προηγούμενο
Οι σταθμοί άντλησης είναι το πεδίο εξειδίκευσης του κατασκευαστή της αντλίας Caprari, όπως φαίνεται από το έργο Αντιπλυμμηρικά Drosendorf. Ο δήμος του Memmelsdorf στην περιοχή της Άνω Φραγκονίας αναγκάστηκε να λάβει μέτρα ενάντια στη συνεχή απειλή πλημμυρών στον ποταμό Leitenbach. Ως αποτέλεσμα, ένας συνδυασμός αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό, αναχώματα και τοίχοι προστασίας, κατασκευάστηκαν σε δύο φάσεις κατασκευής
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογική καρδιά της κατασκευής είναι ένας σταθμός άντλησης που η Caprari εξόπλισε με δύο μονάδες τύπου KCD-200NG με φλάντζα πίεσης DN200: Ηλεκτρικοί υποβρύχιοι κινητήρες με φτερωτές διπλού καναλιού για απόβλητα και λύματα, σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένοι από ανθεκτικό χυτοσίδηρο. Κάθε αντλία μεταφέρει 105 l/s σε ύψος 3,3 μέτρων. Εξασφαλίζουν την αποστράγγιση της εσωτερικής πλευράς. Μια ισχύς κινητήρα 6,5 kW είναι αρκετή για να εγγυηθεί την αποτελεσματική και συνεχή λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης. Τοποθετούνται σε μονολιθικό κύλινδρο από οπλισμένο σκυρόδεμα με εξωτερική διάμετρο 3.300 mm και συνολικό ύψος 4.450 mm. Η συντήρηση των αντλιών είναι εξαιρετικά εύκολη χάρη στις δύο ράγες οδηγούς από ανοξείδωτου χάλυβα της Caprari.
Πλεονεκτήματα
Ο κατασκευαστής προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντλιών και λύσεων τεχνολογίας ελέγχου για υγρή ή ξηρή εγκατάσταση προκειμένου να καλυφτούν σχεδόν όλες οι ανάγκες που συνδέονται με τη διαχείριση των δημοτικών, βιομηχανικών ή γεωργικών υδάτων. Χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένα στοιχεία που τοποθετούνται στο σταθμό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η Caprari και οι συνεργάτες της μπορούν να κατασκευάσουν πλήρεις και έτοιμους προς χρήση σταθμούς άντλησης εντός 72 ωρών.