Υποδομη

Australia

εγκατάσταση
Πυροσβεστική αντλία θαλασσινού νερού
Πλεονεκτήματα
Το έργο απαιτεί την προμήθεια θαλάσσιων χάλκινων μπροστινών αντλιών πετρελαίου που αντλούν υψηλής θερμοκρασίας θαλασσινό νερό.
Οι αντλίες Caprari επιλέχθηκαν λόγω της τεράστιας εμπειρίας και της επιτυχίας στην άντληση θαλασσινού νερού χρησιμοποιώντας αντλίες στροβίλου από ειδικά υλικά.
 
Πλεονεκτήματα
Δύο πυροσβεστικές αντλίες πετρελαίου, οι αντλίες Caprari αγοράστηκαν από έναν συνεργάτη της Caprari ο οποίος στη συνέχεια συσκεύασε ολόκληρο το σύστημα.