εγκατάσταση
Σύστημα άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό
Πλεονεκτήματα
Αντικατάσταση παλαιών αντλιών με στρόβιλο των οποίων η λειτουργία και η συντήρηση ήταν αναποτελεσματική και δαπανηρή. Ο πελάτης είχε ανάγκη από μια αξιόπιστη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση. Ανατέθηκε σε έναν ιδιωτικό σύμβουλο να βρει τις πιο αποδοτικές και αξιόπιστες επιλογές για την αναβάθμιση των αντλιών που αντλούν επεξεργασμένο ανακυκλωμένο νερό σε μια πολύ μεγάλη αγροτική περιοχή. Η αναβάθμιση έγινε σε δύο διαδοχικά στάδια
Οι αντλίες στροβίλου Caprari εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία και η απόδοσή τους επαληθεύτηκε με αποτελέσματα που υπερέβαιναν τις προσδοκίες του συμβούλου. Οι αντλίες που προσφέρονται, της σειράς Caprari P με στρόβιλο, αντλούν απευθείας σε έναν αγωγό.
 
Πλεονεκτήματα
Οι αντλίες λαμβάνουν το ανακυκλωμένο νερό, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία και είναι κατάλληλο για άρδευση, από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η σειρά αντλιών με στρόβιλο Caprari P εξυπηρετεί μια μεγάλη αγροτική, κυρίως αμπελουργική περιοχή.