εγκατάσταση
Παροχή νερού στο εκκολαπτήριο από το ποτάμι
Πλεονεκτήματα
Χρησιμοποιήθηκαν τρεις αντλίες νερού Caprari Split Case.
Πλεονεκτήματα
Οι τρεις αντλίες SCC ανυψώνουν 4 μέτρα από τον ποταμό και αντλούν στις δεξαμενές σκυροδέματος όπου βρίσκεται το εκκολαπτήριο. Η διαδικασία εκκόλαψης είναι ζωτικής σημασίας και η παροχή νερού πρέπει να είναι αξιόπιστη, η περιοχή αυτή είναι πολύ ευαίσθητη και ελέγχεται από τη θερμοκρασία.
Οι αντλίες Caprari Split Case επιλέχθηκαν καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν πολύ υψηλή απόδοση και έχουν επίσης ένα χαμηλό NPSHR που τις καθιστά ιδανικές για αυτή την εφαρμογή.