εγκατάσταση
Pedrola (Zaragoza)
Κατάσταση προηγούμενο
Δεύτερο στάδιο του έργου εκκένωσης και συσσώρευσης για άρδευση 838,4 εκταρίων. Κοντά στην La Sarda και το El Terrero.
Πλεονεκτήματα
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ:
  • 3 ΜΟΝΑΔΕΣ Μοντ. P18C + Κινητήρες B5 4P 280 l/s σε 40 mWc
  • 1 ΜΟΝΑΔΑ   Μοντ. P14C + Κινητήρες B5 4P 80 l/s σε 40 mWc
 
Πλεονεκτήματα
Το έργο περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός συστήματος επιφανειακής άρδευσης σε άρδευση με στροφεία. Οι αντλίες εκκενώνουν από μια δομή εισαγωγής σε μια πισίνα, η οποία αρδεύει τα στροφεία με τη βαρύτητα. Η χαμηλότερη αντλία ροής ενσωματώνει έναν ρυθμιστή για την πλήρωση των σωλήνων και οι υπόλοιπες αντλίες είναι εφοδιασμένες με εκκινητή