εγκατάσταση
Godelleta (Valencia)
Κατάσταση προηγούμενο
Πρόκειται για ένα εκτεταμένο έργο για επιφάνεια άρδευσης 2.139 εκταρίων. Το σχέδιο του έργου περιλαμβάνει τη μετατροπή των ήδη υφιστάμενων αντλιών που τροφοδοτούνται από γεννήτριες ντίζελ σε υβριδικά συστήματα εκτός δικτύου με φωτοβολταϊκή γεννήτρια και γεννήτρια ντίζελ.
Πλεονεκτήματα
Ηλεκτρική υποβρύχια αντλία 12”
2 Μονάδες Μοντ. E12 Ημι-αξονική
1 Μονάδα κινητήρα 370 kW
1 Μονάδα κινητήρα 400 kW

Υβριδικός ηλιακός πίνακας ελέγχου:
  • 5 μονάδες για συνολικά 15 αντλίες και 2.400 kW
  • 7 μονάδες για συνολικά 7 αντλίες και 38,5 kW
Πλεονεκτήματα
Οι αλυσίδες άντλησης (έως συνολικά 6) επικοινωνούν μέσω συστήματος SCADA. Όλα τα συστήματα άντλησης είναι υβριδικά και εξασφαλίζουν τη λειτουργία του συστήματος ακόμα και όταν μειώνεται η ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τη νύχτα.
Το σύστημα είναι επίσης εξοπλισμένο με λειτουργία έκτακτης ανάγκης που συνεχίζει να παρέχει ενέργεια, ακόμη και αν η επικοινωνία μεταξύ των αντλιοστασίων αποτύχει
Οι προκαθορισμένοι στόχοι είναι: να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αποδοτικότητα χρήσης του νερού και να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη.