εγκατάσταση
Abanilla (Murcia)
Κατάσταση προηγούμενο
Σταδιακή αντικατάσταση των αντλιών του σταθμού άντλησης Jaira - CCRR El Porvenir (μεταφορά νερού υψομετρικής άρδευσης Tagus-Segura).
Πλεονεκτήματα
1 Μονάδα κάθετης αντλίας υψηλής ροής Μοντ. FEL60 + κεφαλή + 2 μονάδες Διατομές 1489 mm + φίλτρο 
1 Μονάδα μοτέρ B5 4P 850 HP 1800 m³/h σε 100 mWc
Πλεονεκτήματα
Ο εξοπλισμός λειτουργεί σήμερα πάνω από το σημείο λειτουργίας του, που υπολογίζεται στο 3%, χωρίς κραδασμούς και με σωστά επίπεδα θερμοκρασίας σε έδρανα και πηνία.
Λειτουργεί και η κατανάλωση ενέργειας είναι 2% χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή του κινητήρα.
Μετά την εγκατάσταση της αντλίας, έχει διαπιστωθεί υψηλότερη ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και υψηλότερη υδραυλική απόδοση της αντλίας. Έτσι οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη κάνει απόσβεση της επένδυσης στην εγκατάσταση.