εγκατάσταση
Fuentes de Andalucía (Σεβίλλη)
Κατάσταση προηγούμενο
Η εγκατάσταση των αντλιών μας ικανοποιεί τις ανάγκες ψύξης των στροβίλων του σταθμού ηλιακής θερμικής ενέργειας.
Πλεονεκτήματα
4 Μονάδες ηλεκτρικών υποβρύχιων αντλιών μονού καναλιού για τα ακάθαρτα λύματα μοντ.KCM DN250 H.max. (Q.min.) 28,96 m, Q.max.1080 m³/h Συνολική ισχύς 204 kW.
3 Μονάδες ηλεκτρικών υποβρύχιων αντλιών διπλού καναλιού για τα ακάθαρτα λύματα Μοντ. KCD DN300 H.max.(Q.min.) 38,43 m, Q.max.2520 m³/h Συνολική ισχύς 435 kW.
Πλεονεκτήματα
Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις ανάγκες του πρώτου ηλιακού θερμοηλεκτρικού σταθμού στον κόσμο, η παγκόσμια λύση που προτείνει η Caprari είναι εγγυημένη