εγκατάσταση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ RAJHI
Πλεονεκτήματα
46 συμβατικές αντλίες τύπου οπισθοσκέδασης της σειράς "NC"

P2 = από 2,2 έως 160 kW


Υπηρεσία:

Κύκλωμα νερού ψύξης

Κύκλωμα έλαστρου

Φίλτρα έκπλυσης