βιομηχανικά

Libia - DANIELI S.p.A.

εγκατάσταση
LIBYAN IRON AND STEEL COMPANY
Πλεονεκτήματα
10 υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων


Υπηρεσία:

R.M. Oil Cellar Areas Sump Pits