εγκατάσταση
EMIRATES STEEL INDUSTRIES
Πλεονεκτήματα
9 υποβρύχιες αντλίες λυμάτων σειράς "K +"

P2 = από 11,2 έως 42 kW


Υπηρεσία:

Σύστημα αποχέτευσης DRP