εγκατάσταση
MOBARAKEH STEEL COMPANY
Πλεονεκτήματα
28 αντλίες με κατακόρυφο άξονα

P2 = από 55 έως 250 kW


Υπηρεσία:

Κύκλωμα νερού ψύξης

Κύκλωμα έκτακτης ανάγκης