εγκατάσταση
INTERMUNICIPAL GROUP OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Πλεονεκτήματα
N.3 Vertical Lineshaft Pumps P2 = 900 kW
N.2 Booster Sets P2 = 540 kW

Reuse of treated water for irrigation purposes