Υποδομη

Francia

εγκατάσταση
Le Havre "Λιμάνι 2000" Seine Maritime
Πλεονεκτήματα
80 Ηλεκτρικές αντλίες γεώτρησης

P2 = 320 kW


Ανάληψη ποσότητας θαλασσινού νερού για την κατασκευή αποβάθρας 1400 μέτρων προκειμένου να δημιουργηθεί αποβάθρα μεγάλης χωρητικότητας