εγκατάσταση
ΜΠΑΡΙ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ
Πλεονεκτήματα
Αντλίες λυμάτων K + Σειρά P2 = 200 kW


Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στην τεχνητή σήραγγα του Modugno και στη γύρω περιοχή.