εγκατάσταση
BARI - ARTIFICIAL TUNNEL
Πλεονεκτήματα
Sewage Pumps K+ Series P2 = 200 kW

To prevent the risk of flooding in the artificial tunnel of Modugno and nearby area.