εγκατάσταση
ΟΡΥΧΕΙΟ ESCONDIDA - BHP BILLITON
Πλεονεκτήματα
Ηλεκτρικές αντλίες γεώτρησης και αντλίες με κατακόρυφο άξονα, 410 μονάδες για συνολικά 61.500 HP


Πολλά μηχανήματα Caprari χρησιμοποιούνται στα ορυχεία που βρίσκονται στον τομέα των Andean Cordillera της δεύτερης (ΙΙ) και της τρίτης (ΙΙΙ) Περιφέρειας της Χιλής.
Περίπου 410 ηλεκτρικές αντλίες λειτουργούν στο σημαντικότερο ορυχείο, το ορυχείο χαλκού Escondida (κοντά στην Antofagasta).
Οι υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτό το ορυχείο και εγκαθίστανται στα φρεάτια που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις εξόρυξης με υπόγεια ύδατα. Άλλες υποβρύχιες αντλίες αποστραγγίζουν το ορυχείο και διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι στο ορυχείο εφοδιάζονται με πόσιμο νερό