εγκατάσταση
ΦΡΑΓΜΑ ILESHA ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Πλεονεκτήματα
5 αντλίες με κατακόρυφο άξονα (c/w ηλεκτρικοί κινητήρες 250 kW)Η Caprari σχεδίασε τη σωστή λύση για την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων που έδωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υδατικών Πόρων. Οι αντλίες εγκαθίστανται στη “Λεκάνη απομάκρυνσης ιζημάτων” και λειτουργούν από έναν μόνο ειδικό πίνακα ελέγχου. Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η ύπαρξη αξιόπιστων χειριστηρίων σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Σχεδιάσαμε λοιπόν τον πίνακα με αυτόματη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας με υγροστάτες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η συνεχής λειτουργία των αντλιών.