εγκατάσταση
ΜΕΓΑΛΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ (Milleniumdam)
Πλεονεκτήματα
17 αντλίες Norm

4 αντλίες διαιρούμενου κελύφους

12 οριζόντιες επιφανειακές αντλίες

Πίνακες ελέγχου


Ο χώρος του έργου βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, Addis Abeba. Το Μεγάλο Φράγμα Αναγέννησης της Αιθιοπίας είναι το μεγαλύτερο φράγμα της Αφρικής: Έχει μήκος 1800 μέτρα, ύψος 170 μ. και συνολικό όγκο 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Από την αρχή του έργου, η Caprari εργάστηκε σε στενή επαφή με την επιχείρηση που κατέχει την προσφορά για την εργασία, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη και τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για κάθε εφαρμογή, όπως οι γενικές υπηρεσίες και η παροχή πόσιμου νερού, για παράδειγμα. Παρασχέθηκαν επίσης οι ηλεκτρικοί πίνακες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων