Γεωργια

Etiopia

εγκατάσταση
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΜΑΛΙ
Πλεονεκτήματα
Ηλεκτρικές αντλίες γεώτρησης


Ηλεκτρικές αντλίες γεώτρησης με υπερμεγέθεις κινητήρες για υψηλές θερμοκρασίες και οπισθοσκέδαση. Τυπικές αντλίες της σειράς "NC" σε ένα μεγάλο σύστημα άρδευσης στη σαβάνα της πολιτείας Σομαλί στην Αιθιοπία.